Om Du söker en advokat för tysk rätt ...

Rechtsanwaltskanzlei Rostock Greifswald Berlin Rechtsanwaltskanzlei Rostock Greifswald Berlin Rechtsanwaltskanzlei Rostock Greifswald Berlin Sedan 10 år är vi gränsöverskridande verksamma inom det skandinaviska området. Med advokat Thiel och advokat Nümann står kontaktpersoner till våra klienters förfogande, som talar flytande engelska, danska, norska och svenska.

Vi arbetar framför allt som rådgivare till klienter från de nordiska länderna i tyska rättsfrågor. Hittills har tyngdpunkten varit stöd vid företagsetableringar i Tyskland med allt från grundandet eller köp av ett bolag till subventionsmöjligheter på platsen, hyra eller köp av affärslokaler, till arbetsrättsliga frågor i samband med anställning av personal.

En ytterligare tyngdpunkt för vår verksamhet är förvärv av fastigheter i affärsmässigt eller privat syfte samt vid uthyrningen av dessa objekt.

Vi är även i stor omfattning verksamma i familje- eller arvsrättsliga angelägenheter, ofta för binationella sakförhållanden.

För klienter med ett rådgivningsbehov i ett av de nordiska länderna kan vi erbjuda stöd via vårt närverk med advokatbyråer som partner i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island. Sedan 2000 är vi via den europeiska ekonomiska intresseföreningen "Nordische Advokaten" förbundna med advokater i Köpenhamn, Malmö, Helsingfors,Greåker och Reykjavik, som alla är verksamma inom olika rättsområden och som talar tyska.

Advokat Lars Nümann
Advokat Lars Nümann
Advokat Wulf Thiel
Advokat Wulf Thiel

Du är välkommen att kontakta os. Ring +49 381 128590.

Aktuelles
Recht
09/2017

Startseite | Unsere Kanzlei | Rechtsanwälte | Standorte
Download/Informationen | Mediation | Wissenswertes | Kontakt | Impressum | Sitemap   G+
www.isuma.de